Privacybeleid

E-Coatings respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Het is van toepassing op www.e-coatings.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
E-Coatings verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, bedrijfsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

WAT DOET E-COATINGS MET UW GEGEVENS
Wij vragen u eenmalig uw gegevens in te geven bij het aanmaken van uw account. Handig, zodat u deze gegevens niet voor elke bestelling opnieuw hoeft in te geven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven of wanneer u account-gerelateerde vragen aan ons stelt.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

E-Coatings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 

BEPALING INZAKE COOKIES

E-Coatings maakt op deze website wel gebruik van cookies voor statistiekdoeleinden om de website voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

GEGEVENS WIJZIGEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@e-coatings.nl.

E-Coatings zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

LINKS NAAR ANDERE SITES

De site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

 

CONTACT

Hebt u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Neem dan contact met ons op via info@e-coatings.nl of via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

 

AANPASSEN PRIVACY BELEID

E-Coatings houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.

 

.